Säkerhetsbolag

Inom säkerhetsbranschen hanteras mängder av nycklar än i dag även om det blir vanligare med elektroniska lås. Behovet av kontroll och säkerhet kvarstår om flera personer ska använda samma taggar eller kort. Givetvis är det viktigt att ha kontroll på nycklar för egna lokaler men än viktigare när man hanterar sina kunders nycklar.

Elektroniska nyckelskåp har blivit mer eller mindre standard i denna bransch och en viktig del i detta är att nycklarna förseglas på ett säkert sätt. Vi har i marknadens bredaste utbud av förseglingar, Säkra nyckelringar.

Så fort en nyckel lämnar det säkra skåpet utsätts den för en risk att tappas eller hamna i fel händer. De små detaljerna är av stor vikt, samlingsringar, väskor, kedjor, jojo och skåp för fordonsmontage.

Att kunna identifiera och visa från vilket företag man kommer är en viktig del och i de flesta verksamheter redan en självklarhet. Vi har ett enkelt system med en onlinetjänst där man själv skapar sina Personalkort på ett smidigt sätt till en låg kostnad.

Vid mottagandet och återlämnandet av kundnycklar krävs goda rutiner. Likaså när nycklar eller annan utrustning lånas ut till personal eller entreprenörer på kort eller lång sikt.
Här finns en enkel lösning i det digitala kvittenssystemet LokiTime. Helt molnbaserat och lätt tillgängligt för all personal. Ett perfekt verktyg där man saknar nyckelskåp med loggning och även när egen personal lämnar ut nycklar ”över disk”.

Vi har många kunder inom SIS hem, Kriminalvård, Räddningstjänst och väktare som handlar vår kvalitetsutrustning från KEY-BAK, och Gear Keeper, högkvalitativa Jojo/nyckelhållare som tål tuffa tag.

Vi har samlat många goda exempel på hur våra kunder inom säkerhetsbranschen skapat trygg och effektiv nyckelhantering. Kontakta oss med dina frågor eller funderingar så står vi till tjänst.