Hem » Övrigt » Stöldskyddsmärkning

Stöldskyddsmärkning 

Med denna produkt får du tre funktioner i ett; märkning, förebyggande stöldskydd samt spårning om den kommer bort.

Märkning med unika nummer som gör att du kan hålla ordning på en mängd objekt som t.ex. mobiltelefoner, handenheter/läsare, larm, datorer, väskor, verktyg, mätutrustning, mm.

Stöldskydd. En uppmärkt produkt som berättar att den är stöldskyddsmärkt har en förebyggande effekt. Lyckas man riva bort etiketten, så stannar ändå stöldskyddsmärkningen kvar, som måste nötas bort mekaniskt. Detta gör det märkta objektet mindre attraktivt att stjäla, och även att sälja vidare.

Spårning. På alla etiketter finns ID Säkerhets kontaktuppgifter. Varje etikett har ett unikt nummer, vilket registreras på ägaren. På så vis har vi möjlighet att se till att det uppmärkta objektet kommer till rätta. Den unika märkningen finns även på den underliggande stöldskyddsfolien, som sitter kvar även om etiketten avlägsnas.