Temperaturlogger

Temperaturlogger loggar temperaturen över tid och du kan vara säker på att dina varor, läkemedel, vacciner eller prover inte utsätts för skadlig temperatur utan din vetskap. Oavsett om du arbetar med livsmedel eller läkemedel: båda produktgrupperna har särskilda kylkrav för förvaring och transporter. Kylkedjan mellan tillverkaren och slutkonsumenten får under inga omständigheter brytas. Kvalitetsbrister, ekonomiska förluster och till och med allvarliga hälsoproblem för patienten eller konsumenten kan bli följden.

Temperaturlogger är användbara både i kylskåp/kylrum som under transport av dina känsliga varor

Med datalogger kan du övervaka varje steg i kylkedjan. Du kan med en enda blick se om de inställda gränsvärdena har hållits.

  • Temperaturövervakning med dataloggern LOG200 för produkter som kräver en obru...
    från 1 305,00