Medicinskåp

Medicinskåp

Välbeprövade medicinskåp som sålts inom vård och omsorg under många år. Populära val för vårdcentraler, skolhälsovården, äldreboenden, vårdboenden och sjukhus.

Vi har säkra skåp för stöldbegärliga läkemedel som du kan ha nyckellåsning, kodlås eller koppla till befintligt passersystem eller larm.

Vi har även ett antal mindre skåp som lämpar sig för placering i vårdtagares rum. Dessa är anpassade för de vanligast förekommande dossystem, flaskor och nödvändig dokumentation som signeringslistor etc. Kan fås i Likalåsning så samma nyckel kan avändas till flera skåp av de som har delegering eller i låssystem så man kan styra vilka som ska komma in i respektive skåp.

Säker förvaring av läkemedel!

Produkter