Säkra skåp - skydd mot brand och eller stöld

Det är viktigt att veta mot vad du ska skydda dig, stöld, brand eller att obehöriga får åtkomst till innehållet. Olika saker t.ex. datamedia, papper, kontanter kräver olika klassning gällande brandskydd på skåpen . 
Beroende på värdet av det förvarade krävs olika klasser på inbrottsskyddet om försäkringarna ska täcka eventuell skada/stöld.
Vad säger era interna krav, branschkrav och försäkringsbolag? Ska det låsas med nyckel eller kodlås, ska det loggas vem som öppnar skåpet, ska det integreras med befintligt passersystem eller larm? 
Vi visar endast ett fåtal produkter här, många fler finns tillgängliga från branschens bästa leverantörer. 
Utifrån dina önskemål och krav så hjälper vi dig hitta rätt lösning.